4 வருஷமா வராத காச்சல் இப்ப எப்படி வந்திச்சு ? சசிகலா பற்றி சீமான் சந்தேகம் – வீடியோ

சசிகலா அவங்க 4 வருஷமா சிறையில் தான் இருக்காங்க. அப்ப எல்லா வராத காச்சல் ஜுரம். இப்ப எப்படி வந்திச்சு ? சீமான் கேள்வி.

Contact Us