சிங்கள பிக்கு ஒருவர் தமிழ் கற்றுக்கொண்டு தமிழில் எழுதிய ஒரு கடிதம்; என்ன எழுதியிருக்கிறார் தெரியுமா?

சிங்கள பிக்கு ஒருவர் தமிழ் கற்றுக்கொண்டு தமிழில் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்.

இந்த கடிதம் தற்போது முகநூலில் வைரலாகிவருகிறது.

மேலும் குறித்த கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பாருங்க..