2 கோடி தங்கத்தை இப்படி கடத்தியா மாட்டுவாங்கா ? தலை முடியை தட்டிப் பிடித்த அதிகாரிகள்.

 

smuggled paste and gold on the head at the Chennai