திருமண வீட்டில் குத்தாட்டம் போட்ட சுமோ- சாணக்கியன் -கதறி அழும் தாய்மார் பாருங்கள் !

தமிழர்கள் கொத்துக் கொத்தாக கொலை செய்யப்பட்டு, நீதி வேண்டும் என்று இன்று ஐ.நா முன்னால் நின்று கதறி அழுதுகொண்டு இருக்க. திருமண வீட்டு சென்று மூக்கு முட்ட சாப்பிட்டு. பின்னர் என்னடி ராக்கம்மாவுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட சுமோ மற்றும் சாணக்கியனை பாருங்கள். இவர்கள் தானாம் தமிழர்கள் தலைமை. வீடியோ கீழே உள்ளது