இலங்கைக்கு எதிராக சமர்பிக்கப்பட்ட பிரேரனையின் தமிழ் வடிவம் வெளியானது- வாசித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழர்களே..

இலங்கைக்கு எதிராக சமர்பிக்கப்பட்ட பிரேரனையின் தமிழ் வடிவம் வெளியானது- வாசித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழர்களே..   அதனைப் பார்க்க இங்கே அழுத்தவும்: