தடை செய்யப்பட்ட 300 தமிழர்களின் விபரம் தமிழில்: யார் யார் என்று பார்வையிட இங்கே அழுத்தவும்

தடை செய்யப்பட்ட 300 தமிழர்களின் விபரம் தமிழில்: யார் யார் என்று பார்வையிட .  புதிய பிரவுசரில் பெரிதாக பார்வையிட இங்கே அழுத்தவும்