பயங்கரவாதி சஹ்ரானின் வழியை பின்பற்றிய நால்வருக்கு இலங்கையில் பெரும் ஆப்பு!

சமூக வலைத்தளங்களில் சஹ்ரான் ஹசீமினுடைய சிந்தனைகள் மற்றும் தீவிரவாதத்தை பரப்பும் விதமாக ஏற்பட்ட நால்வரை தீவிரவாத ஒழிப்பு பிரிவினர் கைது செய்துள்ளனர்.