அடுத்த மகாராணியாராக கேட் மிடில்டன் தான் வர வேண்டும்.. அரச குடும்பத்தின் உறவினர் கருத்து

பிரிட்டன் அரச குடும்பத்தில் காலடி எடுத்து வைத்து முழுமையாக அனைத்தையும் எந்த அளவிற்கு எளிதில் நாசமாக்க முடியும் என்பதை மேகனை பார்த்தால் தெரியும். இதற்கு அப்படியே எதிராக இருப்பவர் கேட். இவர் இளவரசர் பிலிப்பின் இறுதிச்சடங்கு நடைபெறும் போது வாகனத்தின் ஜன்னல் வழியே கருப்பு நிற உடை அணிந்து இருந்தார். அப்போது அவரது கண்கள் அரச குடும்பத்தில் பிறந்த இளவரசிகளை விட மிகுந்த கம்பீரத்துடன் தோற்றமளித்தது.

அதற்கு அந்த புகைப்படம் தான் சாட்சி. இதுமட்டுமல்லாமல் இறுதி சடங்குகள் முடிவடைந்த பிறகு தேவாலயத்திலிருந்து திரும்பும் சமயத்தில், தன் அன்பு சகோதரனாக நினைக்கும் ஹரியிடம் அவராகவே சென்று பேசியதோடு மட்டுமல்லாமல், சகோதரர்கள் இருவரையும் பேச வைத்தார். அதன் பிறகு சற்று பின் தள்ளி நின்றுவிட்டார்.

Contact Us