பல்கனியில் உறவு கொள்ளப் பொய் கீழே விழுந்த ஜோடி இவர்கள் தான் – ஆனால் 2வரும் பிழைத்தார்கள் !

பல்கனியில் வைத்து தகாத வேலை ஒன்றைச் செய்யப் போய், அப்படியே குத் என விழுந்த தம்பதிகள் இருவரும் உயிரோடு தான் இருக்கிறார்கள் என்று மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். இவர்கள் பல்கனியில் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் என்பது இன்றுவரை அறியப்படதாக தகவலாக உள்ளது. வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Contact Us