இலங்கை போட் சிட்டியில்- ராஜபக்ஷவுக்கும் இது தான் நடக்க இருக்கு பாருங்கள் வீடியோவை !

ஆபிரிக்காவில் இலங்கை போல ஒரு இடத்தில் காலனி திட்டம் போட்டு கட்டடம் கட்டும் சீனா… அங்கே உள்ள கறுப்பின மக்களை எப்படி நடத்துகிறது என்று பாருங்கள்.

Contact Us