பிரிட்டனின் குட்டி இளவரசருக்கு கூறப்பட்ட ரகசியம்.. வெளியான தகவல்..!!

பிரிட்டன் இளவரசர் ஜோர்ஜ் ஏழாவது பிறந்தநாள் கடந்த வருடத்தில் கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது அவரின் பெற்றோரான இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் கேட் இருவரும் வருங்காலத்தில் இங்கிலாந்தின் அரசராக ஜோர்ஜ் முடிசூட இருப்பதாக கூறியுள்ளனர். தன் குழந்தைகள் முடிந்தவரை இயல்பாக வாழ்வதற்கு தற்போது கூறும் தகவல்கள் உதவியாக இருக்கும் என்று இளவரசர் வில்லியம் கருதுகிறார்.

இது மட்டுமல்லாமல், இளவரசர் வில்லியம் தன் பதின் பருவத்தில் அனுபவித்தவற்றை, தன் குழந்தைகள் அனுபவிக்காமல் இருப்பதில் அதிக கவனம் எடுத்துக்கொள்வதாக கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே நிபுணர்கள் வருங்காலத்தில் இங்கிலாந்து மன்னராக போகும் குட்டி இளவரசருக்கு இப்போதிலிருந்தே நல்ல குணங்கள் வருவதற்கு இது வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த தகவல்கள் இளவரசர் வில்லியம்-கேட் மற்றும் அவர்களது மகன் இளவரசர் ஜார்ஜ் குறித்து வெளியாகவுள்ள ஒரு புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Contact Us