நீர்கொழும்பில் கரையொதுங்கிய கடற்கன்னி இவர்தான்!! (முழுமையயான வீடியோ —சிங்கள கெனயனை

சில நாட்களுக்கு முன் இலங்கை கடற்கரையில் கடல் கன்னி ஒன்று கரையோதுங்கியதாக கூறப்பட்டு பலரையும் ஏமாற்றிய கன்னி இது தான்… ஏமாறுபவர்கள் இருக்கும் வரை ஏமாற்றுபவர்களும் ஏமாற்றிக்கொண்டே தான் இருப்பார்கள்……(வீடியோ கீழே உள்ளது)

Contact Us