சைனா பாம் தடுப்பூசி- 30 நிமிடத்தில் 2 கண்களையும் இழந்த யாழ்பாண தமிழன் !

இலங்கையில் தமிழர் தாயகப் பகுதிகளில், கட்டாயப்படுத்தி, சைனா பாம் என்ற சீன தயாரிப்பான கோவிட் தடுப்பூசிகளை மருத்துவர்கள் போட்டு வருகிறார்கள். நேற்று(02) இந்த சைனா பாம் என்ற கோவிட் தடுப்பூசியை போட்டுக் கொண்ட தமிழ் இளைஞர் ஒருவருக்கு 30 நிமிடத்தில் பார்வை மங்கலாகி. இறுதியில் 2 கண்களுமே தெரியாமல் போய் விட்டது. இதனை அடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என அதிர்வு இணையம் அறிகிறது. கோவிட் தடுப்பு ஊசி என்ற பெயரில் இலங்கைக்கு சீனா கொடுத்து வரும் ஊசிகளில், 2 வகை உள்ளதாகவும். அதில் பரிசோதனையில் உள்ள ஊசிகளும் அடங்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த வகையான ஊசிகளை.. தமிழர் பகுதிக்கு சிங்களம் அனுப்பி உள்ளது.

மேலும் பரிசோதனை செய்து திருத்தம் செய்யப்பட்ட நேர்த்தியான தடுப்பூசிகளே சிங்களவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு சீனா தமிழர்களின் தனது மருந்தை பரிசோதனை செய்து பார்கிறது என்றும். இது திட்டமிடப்பட்ட வகையில் நடத்தப்படுகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. தமிழர் பகுதிகளில் தடுப்பூசியை எடுத்த பல தமிழர்கள் 10 நாட்களில் 8 நாட்களில் இறந்து வருகிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க விடையம் ஆகும்.

Contact Us