மன்னார் ஐயருடன் மனைவி கள்ளத் தொடர்பு- மகளைக் காப்பாற்ற போராடும் அவுசி கணவர்… ரூபிகா லீலைகள் !

கணவரின் முக நூலில் இருந்து பெறப்பட்ட செய்தி இது. இதில் சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு ஆட்சேபனை இருந்தால் எம்மை அணுக முடியும். அவர் சொல்லும் நியாயத்தை நாம் பிரசுரிக்க தயாராகவே உள்ளோம்…  முழு விபரங்களும் கீழே உள்ளது.

Contact Us