டிக்-டாக் வீடியோ செய்யும் பெண்ணை நடு றோட்டில் நிர்வாணமாக்கி அங்கே இங்கே தொட்ட முஸ்லீம் இளைஞர்கள் !

டிக் டாக் வீடியோ செய்து வெளியிட்டு பிரபல்யமாக இருந்த ஒரு இளம் பெண்ணை, சுமார் 100 முஸ்லீம் இளைஞர்கள் சேர்ந்து சீரழித்த விடையம் பெரும் பரபரப்பை தோற்றுவித்துள்ளது. அதுவும் நடு றோட்டில் வைத்து அந்தப் பெண்ணின் முழு ஆடைகளையும் களைந்து அவர் மீது சில்மிஷங்கள் செய்துள்ளார்கள் இந்த முஸ்லீம்கள். பொலிசார் வந்து பலரைக் கைது செய்துள்ளார்கள். இதனை பலர் மோபைல் போனில் வீடியோ எடுத்துள்ளார்கள். வீடியோ கீழே இணைப்பு.

Contact Us