பொலிசாரையே ஓட விட்ட ஸ்கூட்டி நபர்- ஓடிப் பிடிக்க முடியாமல் திணறும் பொலிஸ் மாமா வீடியோ இணைப்பு !

ஒரு பொருளை திருடி விட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டில், பொலிஸ் நபர் ஒருவரை துரத்தியுள்ளது. அவர் சின்னஞ் சிறிய ஸ்கூட்டியில் ஓடி தப்ப முனைந்தவேளை பொலிஸ் காரில் துரத்திய அதிகாரியை இந்த திருடன் எப்படி எல்லாம் ஏமாற்றுகிறான் என்று இந்த வீடியோவில் பார்கலாம்.

Contact Us