இது தான் ஒன்று நடக்காத குறையாக இருந்தது அதுவும் நடந்து விட்டது- இரு பெண்கள் தாலி கட்டிய வீடியோ …

Canada (Grafton) இல்  26.09.2021 மாலை நடைபெற்ற தி௫மண நிகழ்வு : இது ஒன்றுதான் நடக்காத குறையாக இருந்தது அதுவும் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்துவிட்டது அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்து நடைபெற்ற இரண்டு பெண்களின் திருமணம் ஐயர் முன்னின்று நடத்தின திருமணம்: கீழே வீடியோ இணைப்பு

 

Contact Us