கிட்டத்தட்ட 744 முறை…. இங்கிலாந்திற்குள் நுழையும் அகதிகள்…. வெளியான முக்கிய தகவல்….!!

இங்கிலாந்து நாட்டிற்குள் பிற நாடுகளிலிருந்து ஆங்கில கால்வாய் மூலம் நுழையும் அகதிகள் அங்கிருக்கும் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

ஆனால் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகதிகளில் நடப்பாண்டில் மட்டுமே 9 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் சுமார் 744 முறை காணாமல் போயிள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.இவ்வாறு காணாமல் போகும் குழந்தைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.

Contact Us