“என்ட்ரி-எக்சிட் சிஸ்டம்” நடைமுறைக்கு வரும் புதிய சட்டம்…. வெளியான தகவல்….!!

 

சுவிட்சர்லாந்தில் என்ட்ரி- எக்சிட் சிஸ்டம் எனப்படும் ஷெங்கன் பகுதி எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளுடன் புதிய சட்டங்கள் அடுத்த வருடம் செயல்பாட்டிற்கு வர இருக்கின்றது. இந்நிலையில் இடம்பெயர்வுகான சுவிட்ஸ் மாநில செயலகத்தின் செய்திக்குறிப்பின்படி “நவம்பர் 10-ஆம் தேதி ஃ பெடரல் கவுன்சில் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில் இந்த அந்நிய நாட்டினர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு சட்டத்தில் மாற்றங்கள் மே 1, 2022 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து 2022- முதல் ஷெங்கன் பகுதிக்குள் சிறிது காலம் தங்கி இருக்கும் 3-ம் நாட்டு பிரஜைகளின் தரவு மின்னணு முறையில் பதிவு செய்யப்படும்.

இந்த நோக்கத்திற்காக ஐரோப்பா முழுவதும் EES தகவல் அமைப்பு அறிமுகபடுத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில் என்ட்ரி-எக்சிட் சிஸ்டம் செயல்பாட்டிற்கு வந்ததும், இது ஷெங்கன் பகுதியில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கும். மேலும் இதுகுறித்து பல நடைமுறைகளை தானியங்குபடுத்தும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி எல்லை கட்டுப்பாட்டை திறமையாக்கும். இந்த அமைப்பானது சுவிட்சர்லாந்திலுள்ள சர்வதேச விமான நிலையங்களில் செயல்பட இருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி இது இடப்பெயர்வு மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளால் பயன்படுத்தப்படும். இதில் இடப்பெயர்வுக்கான மாநில செயலகம் EES-ன் உடைய பெரும்பாலான விதிகள் நேரடியாகப் பொருந்தும். ஆகவே சுவிட்ஸ் சட்டத்தில் செயல்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் விளங்குகிறது.

எனினும் அந்நியர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்புச் சட்டத்திற்கு இது மிகவும் உறுதியானதாக மாறுவதற்கும் EES ஒழுங்குமுறையுடன் சீரமைப்பதற்கு சில விதிகள் தேவைப்பட்டது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் EES என்பது தானியங்கு தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்பாகும். இது அடுத்த ஆண்டு முதல் தொடங்கும் என்றும் மூன்றாம் நாடுகளிலிருந்து வரும் அனைத்து வகைகளையும் பதிவு செய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பு குறுகியகால விசா வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் விசா விலக்கு பெற்ற பயணிகள் இருவரையும் ஒவ்வொரு முறையும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வெளிப்புற எல்லைக்குள் நுழையும்போது அல்லது வெளியேறும்போது பதிவு செய்யும்.

Contact Us