சிங்களவர் ஆயுதங்களை தூக்க உள்ளார்கள் ? இலங்கை பாராளுமன்றத்தை முற்றுகையிடுவோம்- நாளை பெரும் களோபர நிலை தோன்ற வாய்ப்பு !

 

நாளை பெரும் களோபர நிலை தோன்ற வாய்ப்புகள் உள்ளது. இதனை மிக மிக தெளிவாக விளக்கியுள்ளார் குணா கவியழகன். இதோ வீடியோ இணைப்பு. இலங்கையில் சிங்களவர் ஏன் ஆயுதம் தூக்கப் போகிறார்கள் ?  வீடியோ கீழே இணைப்பு

Contact Us