மானம் கெட்டவனே …வாடா வெளியே என்று ஈழத்து தமிழ் பெண் சுமந்திரனை பார்த்து கத்திய வைரல் வீடியோ வெளியானது.

மானம் கெட்டவனே …வாடா வெளியே என்று ஈழத்து தமிழ் பெண் சுமந்திரனை பார்த்து கத்திய வைரல் வீடியோ வெளியானது.  இதுக்கு மேலையும் நீ வேட்டி கட்டிக் கொண்டு திரிய முடியுமா ? சுமந்திரனே ?  இப்படி ஒரு பேச்சை கேட்ட பின்பு , நீர் நாண்டு கெட்டு சாகலாம்.வீடியோ கீழே இணைப்பு.

Contact Us