இலங்கையில் வருகின்றது Starlink இணையச் சேவை!

இலங்கையில் Starlink இணையச் சேவையை அறிமுகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழு (TRCSL) தெரிவித்துள்ளது.

தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழு (டிஆர்சி) தனது டுவிட்டர் செய்தியில், ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ( SpaceX )நிறுவனத்துடன் பூர்வாங்க கலந்துரையாடல்களை நடத்தியதாகத் தெரிவித்துள்ளது.

இக்கலந்துரையாடலின் போது, ​​ஒழுங்குபடுத்தும் விடயங்கள் மற்றும் இந்தச் சேவைகளை இலங்கைக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்குத் தேவையான விடயங்கள் தொடர்பாக முதன்மையாக கலந்துரையாடப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழு தனது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Contact Us