தமிழர் மல் யுத்த முறையை கனேடியர்களுக்கு காட்டினார்கள்: என்ன காவலிக் கூட்டமடா இது ?

கனடா டெரண்டோவில், வருடப் பிறப்பு அன்று வெடி வெடித்துக் கொண்டாடினர்கள் கனேடியர்கள். ஆனால் அங்கும் எமது சில காவாலிக் கூட்டம் சும்மா இருக்கவில்லை. நீங்களே பாருங்கள் என்ன கூத்து நடக்கிறது என்று. வீடியோ கீழே இணைப்பு. சும்மா நின்ற கறுப்பின இளைஞர்களோடு ….

Contact Us