ஸ்லீவ்லெஸ் சுடிதாரில் சிக்குன்னு இருக்கும் வாணி போஜன் – கியூட் போட்டோஸ்!

ஸ்லீவ்லெஸ் சுடிதாரில் சிக்குன்னு இருக்கும் வாணி போஜன் – கியூட் போட்டோஸ்!

குடும்ப வறுமை காரணமாக மாடல் அழகியாக அறிமுகமாகி பின்னர் ஆஹா என்ற தொடரில் நடித்து அறிமுகமாகி தொடர்ந்து தெய்வமகள் சீரியலில்…