எஸ்லோன் பைப் தடியால் மாணவியை பின்னி எடுத்த அதிபர்!! மயங்கி வீழ்ந்த மாணவி!!(Photos)

பாசாலை அதிபர் பைப் (எஷ்லோன்) பட்டையால் ஒரு மாணவியை கடுமையாக தாக்கியதால் ,நோயாளி_மாணவி மயங்கி சுயநினைவை இழந்தார். கண்டி, தாலாத்துஓய தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில்.. சுகவீனம் காரணமாக பாடசாலைக்கு ஒரு நாள் சமூகமளிக்காத 12ம் வகுப்பு மாணவி(வினோதினி)யை பாடசாலையின் அதிபர்(இந்திரகுமார்) தூசன_வார்த்தைகளால் திட்டி எஷ்லோன் பட்டையால் மிகவும் மூர்க்கத்தனமாக தாக்கியுள்ளார்.