அடித்து கொலை செய்த சிங்கள பொலிஸ்: ஈஸ் போதை பொருளை உடலில் செலுத்தி கதையை முடித்தது !

அடித்து கொலை செய்த சிங்கள பொலிஸ்: அம்மா வாக்குமூலம் ஐ.எஸ் போதை பொருளை உடலில் செலுத்தியுள்ளது. விதுஷனை அழைத்துச் சென்று அடித்து கொலை செய்த சிங்கள பொலிசார். அவன் உடலில் ஐ.எஸ் போதை பொருளை ஏற்றி விட்டு. அவன் போதை பொருள் பாவித்து இறந்ததாக பிரேத பரிசோதனையை தயார் செய்துள்ளது.

Contact Us