இதெல்லாம் தீவிரவாத அமைப்பு…. பல வருடங்களாக நிலவும் மோதல்…. இஸ்ரேலின் அதிரடி அறிவிப்பு…!!

 

இஸ்ரேல் நாட்டிற்கும் காசா மனையில் வாழும் ஹமாஸ் அமைப்பினர்களுக்குமிடையே பல வருடங்களாக மிகவும் கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே காசா முனையில் இஸ்ரேல் நாட்டால் தீவிரவாத இயக்கமாக கருதப்படும் ஹமாஸ் அமைப்பினர்களினுடைய மனித உரிமை இயக்கங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.

இவ்வாறு காசா முனையிலிருக்கும் 5 க்கும் மேலான பாலஸ்தீன மனித உரிமை இயக்கங்களை இஸ்ரேல் அரசாங்கம் தீவிரவாத கூட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. அதோடு மட்டுமின்றி இஸ்ரேல் அரசாங்கம் காஸா முனையிலிருக்கும் 5 க்கும் மேலான ஹமாஸ் அமைப்பினர்களினுடைய மனித உரிமை இயக்கம் உலக நாடுகளிலிருந்து பண உதவியை பெற்று சில முக்கிய தீவிரவாத இயக்கத்திற்கு கொடுப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

Contact Us