நிறை வெறியில் யாழ் ஹாஸ்டலில் ஆட்டம் போடும் சிங்கள மாணவிகள்- இயக்கம் இருந்தால் ?

நிறை வெறியில் யாழ் ஹாஸ்டலில் ஆட்டம் போடும் சிங்கள மாணவிகள்- இயக்கம் இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். வீடியோ கீழே இணைப்பு,

Contact Us