பூமியை நெருங்கும் பிரம்மாண்ட ராட்சத விண்கல்

ராட்சத விண்கல் ஒன்று மணிக்கு 14,714 மைல் வேகத்தில் பூமியை நெருங்கும் என நாசா அறிவித்துள்ளது. விண்கல் உண்மையில் பூமியில் இருந்து சந்திரனை விட சுமார் 10 மடங்கு தொலைவில் அல்லது 2.5 மில்லியன் மைல்கள் தொலைவில் உள்ளது, எனவே பூமிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை. எவ்வாறாயினும், கிட்டத்தட்ட நீள்வட்ட விண்கல் மிகவும் ஆபத்தானது என்று நாசா விவரித்துள்ளது, ஏனெனில் இது 1,082 அடி நீளம் கொண்டது மற்றும் விரைவில் பூமியின் சுற்றுப்பாதையை கடக்கும்.

4660 Nereus என்ற விண்கல் பூமியில் இருந்து 4 மில்லியன் கிலோமீற்றர் தொலைவில் வரும் டிசம்பர் மாதம் பயணிக்கும். டிசம்பர் 11ஆம் தேதி பூமிக்கு மிக அருகில் வந்த விண்கல் மீண்டும் சூரியனைச் சுற்றி வரவுள்ளது. பின்னர், பிப்ரவரி 2060 இல், நாசா பூமியிலிருந்து 750,000 மைல் தொலைவில் பயணிக்கும் என்று கூறியது.

Contact Us